ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าหอพักลักษณานิเวศ


งานหอพัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าหอพักลักษณานิเวศ 14-18

ขอต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าหอพักลักษณานิเวศ 14-18 กรุณาเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ้ก [เข้าระบบ] ที่มุมบน-ขวา
โดยใช้ เลขประจำตัวนักศึกษา และรหัสผ่านของศูนย์บริการการศึกษา (ศบศ.) เพื่อเข้าระบบ